home     actueel     projectbeschrijving     organisatie     downloads     SMB     meest gestelde vragen     contact      links
 
Nieuwe ontwikkeling Westflank Haarlemmermeer
De Westflank van Haarlemmermeer wordt één van de aantrekkelijkste woongebieden van Nederland in de 21e eeuw. Op dit moment is een aantal ontwikkelingsrichtingen voor de inrichting van het gebied gereed, waarbij de ambities voor wonen, natuur/recreatie, water en infrastructuur goed zijn ingekleurd. Doelstelling is te komen tot een Bestuursovereenkomst met daarin de afspraken tussen de samenwerkende partijen over hoe de Westflank Haarlemmermeer zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Een complexe opgave waarbij de kennis en ervaring van bewoners van Haarlemmermeer en belangstellenden wordt betrokken.

Ambities project Westflank Haarlemmermeer
In de Westflank van Haarlemmermeer willen het ministerie van VROM, het ministerie van LNV, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer ruimte vinden voor een aantal ambities: het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig gebied met opgaven voor 10.000 woningen, waar de waterproblematiek klimaatbestendig is opgelost, waar ruimte is voor 1.600 hectare natuur en recreatie en met een toereikende infrastructuur.

Randstad Urgent-project
Het project Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent-project. Met het programma Randstad Urgent wil het kabinet de Randstad weer aan de top brengen als duurzame en economisch sterke regio. Dit doet zij aan de hand van drie hoofdopgaven:
• klimaatbestendige delta.
• bereikbaarheid en economische dynamiek.
• kwaliteit van leven door een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.
Het programma omvat 35 projecten. Voor elk van deze projecten maakt het Rijk harde afspraken met de regio (bron: ministerie van VROM) www.vrom.nl.
Westflank Haarlemmermeer is een van deze projecten.
Voor meer informatie over het project Westflank Haarlemmermeer:
www.verkeerenwaterstaat.nl.

Daarnaast ligt er anno 2016 wetgeving in de Tweede Kamer omtrent gokken op internet. Dit is officieel nog niet toegestaan. Het plan is echter dit eind 2016 of begin 2017 te legaliseren. Men hoeft dan niet meer naar buitenlandse websites om van online gokkasten gebruiken te maken. In Nederland zijn gratis fruitautomaten en gokkasten erg populair. Men kan daar geen geld inzetten en geen geld winnen - het zijn dus geen echte casino's. De nieuwe wet die er nu ligt brengt hier verandering in aan. De verwachting is dat het aantal online casino's dan flink zal toenemen aangezien er een nieuw gat in de markt staat. Wat dit voor de bevolking betekent is afwachten. Duizenden mensen gokken nu op internet. Het kan echter wel verslaving in de hand werken wat kwalijk is. Wellicht heeft de overheid er meer controle op zodra het legaal is in Nederland.